Månedens anbefalinger – april 2024

Oprettet d. 1. maj 2024

Mad og sundhed set fra dine tarme

v/ Dennis Sandris Nielsen, Professor v. Institut for Fødevarervidenskab, Københavns Universitet

“Spændende foredrag af Dennis Sandris Nielsen om forskning i vores tarmmikrobiom og hvilken betydning kosten har i forhold til rigtig mange sygdomme og fedme. Dennis gav også håb og fortalte om muligheder for at gøre noget ved ubalancer i tarmmikrobiomet bl.a. ved at spise fermenterede fødevarer.
Dennis sandris Nielsen er en dygtig formidler, men stoffet er svært og på et højt fagligt niveau.”

 

Opfattelser af Universet fra Thøger Larsens tid til i dag

v/ Holger Nielsen, Astronom og cand. scient.

“Holger Nielsens foredrag var meget fin. Fremstillingen var fyldt med overraskende billeder fra rummet og videoer om universets udvikling. Det var en meget grundig og pædagogisk flot fremstilling af Universet. Skønt det kunne være svært for nogle, fængslede det os alle. Vi fik den helt grundlæggende viden. Især spændende var det at følge tiden fra Thøger Larsen med den klassiske fysik og tro på at vi snart vidste alt til nutiden hvor vi kun kender 4% at stoffet i universet. Holger Nielsen kan anbefales stærkt som foredragsholder. Han er meget åben og tiltalende, og det faglige er helt i top.”

 

Fra Einsteins generelle relativitetsteori til det mørke univers

v/ Sofie Marie Koksbang, Forsker og kosmolog

“Sofie Marie Koksbang holdt et meget interessant foredrag i en udsolgt foredragssal. Mange unge var også blandt gæsterne og jeg vil vove påstanden, at alle gik derfra og forstod begrebet rumtid og krumning og hvorledes de fire naturkræfter virker. Sofie er en kvinde der favner bredt indenfor sit felt og taler hurtig og kom derved igennem en stor mængde stof.”

 

De stimer mod grænsen – Østflygtningene og Sydslesvig. Spørgsmålet i årene efter Anden Verdenskrig

v/Martin Klatt, mag.art.,ph.d., lektor v. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab

“Et overset stofområde blev gjort levende af en forelæser, der kunne fortælle den lille historie – hans egen familiehistorie – i den store historie.”

 

Vilde bier. Hvor lever de, og hvordan overlever de?

v/ Hjalte Ro-Poulsen, Ph.d. Post.doc på KU

“Et dejligt foredrag med et hav af billeder af de mange vilde bier vi har i Danmark. Vi fik et flot indblik i de vilde biers levesteder i byerne, i haverne, på heden og langs vore veje.

Deltagerne kunne gå hjem med en køreplan til, hvilke planter, jordbundsforholde, døde træer mm., som kunne holde fast på de vilde bier. Ligesom i foredraget om fuglenes sprog fik vi her også indblik i en forsker store arbejdsindsats for at afdække de vilde biers levevis.

Der var stor interesse for foredraget og megen spørgelyst.”

 

Bustur til Heart og Carl-Henning Pedersens Museum med tilhørende foredrag

v/ Lisbeth Bonde, cand.mag, kunstkritiker

En meget fin indføring i samtidskunst ved Lisbeth Bonde. Først introduktion i bussen og dernæst besøg på Heart og Carl Henning Pedersen og Else Alfelt museerne. En god ide at kombinere videnskabelig formidling med konkrete rundvisninger.

 

De store mestre: Johan Thomas Lundbye

v/ Signe Jacobsen, Kunsthistoriker, mag.art.

“Foredraget om J. Th. Lumbye. Trods kunstnerens korte liv fik vi en gennemført beskrivelse og visning af kunstnerens værker og betydning for landskabsmalerierne i første 1/2 del af 1800 tallet. Et levende og inspirerende foredrag.”

 

Museumsbesøg og foredrag – tre eftermiddage om klassisk kunst

v/ Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag. art. forfatter

“Arrangementet var udsolgt – lokalet havde ikke plads til flere.
– og det har været en virkelig stor succes. Birgitte Zacho er en af de bedste oplægsholdere, vi har haft. Hun besidder en stor indsigt i kunsthistorien og en evne til at formidle stoffet levende, engageret og morsomt.
Normalt ved foredragsrækker oplever vi et vist frafald efter det første foredrag, men ikke her: Samtlige stole besat.

 

Øllets historie

v/ Allan Leth Frandsen, Forfatter, vicedirektør i Den Gamle By

“Rigtigt spændende foredrag. Super-god foredragsholder.”

 

En rejse i Grønlands historie. Landskaber og fortidsminder

v/ Claus Andreasen, Rektor emeritus og tidligere souschef for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

“Meget interessant foredrag om Grønlands historie og fundne fortidsminder”