MÅNEDENS ANBEFALING – SEPTEMBER

Oprettet d. 8. september 2020

Stormflod

v/Bo Poulsen, Professor v. institut for Politik og Samfund

”Et glimrende foredrag om et lokalt emne – Gennembruddet af Agger Tange og konsekvenserne heraf – for den, der er interesseret i Limfjorden, uden at man behøver at have den store baggrundsviden. Ca. 40 gik forgæves og derfor har vi lavet et ekstraforedrag.”

 

Kvinder bryder grænser – Anna Ancher og andre kvindelige kunstnere

v/Rikke Zinck Jensen, cand.mag. og kunsthistoriker

”Spændende og levende foredrag om Anna Ancher, Anne Marie Carl-Nielsen og Elisabeth Jerichau-Baumann og samtidens syn på dem og andre kvindelige kunstnere.”

 

Kunst på grænsen – hvor går grænsen mellem kunst og krænkelse

v/Christina Klestrup Hansen, stud.mag. og kunstformidler

” Et glimrende og tankevækkende foredrag om provokerende kunst i fortid og nutid og som sædvanlig med Christina nogle gode illustrationer.”

 

Kan man hælde gammel vin på nye flasker? Om at oversætte det gammeltestamentlige billedsprog til nudansk.

v/ Else K. Holt, lektor emeritus, ph.d.

”Spændende og engageret med mange gode indfaldsvinkler på hvordan en bibeloversættelse kan blive til på et sprog mange bedre kan forstå.”

 

Trækfuglenes gåder

v/Mark Desholm, ph.d., i vildt biologi og leder i DOF

” Et meget interessant foredrag og en glimrende formidler.”

 

Nolde og kunst i Grænselandet

v/Christina Klestrup Hansen, stud.mag. og kunstformidler

” Spændende og levende foredrag om Nolde, hans kunst, politik og hans forhold til grænselandets landskab”

 

Uden tvivl er tro farlig – fundamentalismens psykologi

v/John Rosenstock, cand.psyk

” Godt inspirerende foredrag om, hvad fundamentalisme er og hvad der gør, at en person bliver fundamentalist”

 

Arkitektur og geometri

v/ Ivan Tafteberg Jakobsen, lektor emeritus v. Århus Statsgymnasium.

” Fantastisk foredrag med anskuelse af, hvorledes geometrien anvendes i arkitekturen”

 

Luftangrebet på Tønderbasen

v/Knud Jakobsen, journalist, forfatter

” Jakobsen er en dygtig og grundig foredragsholder og emnet var yderst interessant.”

 

Den praktiske side af genforeningen 1920 – og tiden derefter

v/Henrik Becker-Christensen, dr.phil., og fhv. generalkonsul i Flensborg

” Strålende foredrag”

 

Præstationsamfundet driver rovdrift på os

v/Anders Petersen, professor i sociologi

”Meget velforberedt, stor viden om et meget aktuelt emne.”