Månedens anbefaling – marts 2017

Oprettet d. 7. marts 2017

På baggrund af indsendte evalueringer af afholdte forelæsninger fremhæves løbende en række forelæsninger, som har fået særligt gode evalueringer med på vejen eller på anden vis kan fremhæves ud fra en betragtning om aktualitet, nytænkning, formidling m.m.:

 


Fundet af minelægger-ubåden UC-30 v/ Journalist og forfatter Knud Jakobsen
Foredraget den 16. februar med Knud Jakobsen i Thyborøn var en overvældende succes. Dels er foredragsholderen meget godt inde i sit stof og en god formidler, dels trak foredraget ikke færre end 118 deltagere, hvilket er det næstbedste, vi hidtil har haft.
Kort sagt var det et godt arrangement.”


Den romantiske have v/ Mag.art. i kunsthistorie Birgitte Zacho
Det var et godt og spændende foredrag om historien og baggrunden for de romantiske havers opståen. En frisk og velformuleret foredragsholder, der trods togforsinkelse og uforskyldte problemer med teknikken fik afleveret foredraget til alles tilfredshed. Der var mødt 45 haveinteresserede op.”


Fra Dansk Vestindien til US Virgin Islands 1900-1940 v/ Cand.mag., arkivar Rigsarkivet Jens Begtrup
Forelæsningen den 1. af 5 med temaet “Dansk Vestindien”. En overaskende tilslutning. Før forelæsningen var der 15 tilmeldte. Under forelæsningen blev optalt 40 deltagere. Jens Begtrup afholdt en meget fin forelæsning. Den indeholdt mange historiske begivenheder, personlige oplevelser fra rejser, og ikke mindst en omfattende viden fra egne studier til afhandlinger. Trods det uvenlige snevejr en særdeles udbytterig aften.”