MÅNEDENS ANBEFALING – MARTS

Oprettet d. 3. marts 2020

Cirkulær økonomi som miljøstategi for kommuner, virksomheder og lokalsamfund

v/ Michael Søgaard Jørgensen, Associate professor Department of Planning Aalborg Universitet

Et foredrag der engagerede deltagerne. Vi fik en grundig indføring i cirkulær økonomi, hvor der ses på tings længere levetid, mulighed for reparation, og muligheden for at dele forbrugsgoder, så der spares på verdens ressourcer.”

 

Kunstig intelligens i et samfund med fokus på det menneskelige

v/Sacha Mendes da Silva, Markedsøkonom, Alexandra Institut

Foredragsholderen holdt os i ånde fuld tid. Han var så vidende og kunne oversætte det indviklede til et forståeligt sprog. Viden om Alexanderinstituttet og deres virke burde udbredes til flere. Vi fik både indsigt i det der fungerer godt, så som hjælpemiddel til ordblinde, tegnsprogs oversætter m.m. men også viden om, hvordan alt hvad vi foretager os på telefonen kan følges.

 

De forsvundne nazidokumenter

v/ Martin Magnussen, Politibetjent, amatørhistoriker, forfatter

“Dette var et foredrag alle burde høre. En særdeles veltalende foredragsholder. Han havde virkelig lavet dybdegående research. Som tilhører sidder man tilbage og tænker, hvorfor passer man ikke bedre på vores historiske arv, også selv om det er et mørkt kapitel. Ligeledes tænker man er det virkelig i Danmark at man forsøger at spænde ben for en opklaring.”

 

Dansk kirkekunst fra middelalder til nutid

v/ Hans Jørgen Frederiksen, Lektor emeritus i kunsthistorie, AU

“Hans Jørgen Frederiksen er en blændende formidler af sit stof.”

 

Grundtvigs forståelse af mytologi

v/ Kristoffer Garne, Valgmenighedspræst, cand.theol

“Imiddelbart et vanskeligt emne, men Kristoffer Garne formidlede det meget klart. Han har en stor viden om Grundtvig og tiden og de kulturelle strømninger.”

 

Erritsø – en del af Danmarks “Game of Thrones”?

v/ Mads Ravn, Forskningschef, Vejlemuseerne

Velgennemført foredrag med stor opbakning.”

 

Syng dig glad – Sangens sundhedsfordele

v/ Lasse Skovgaard, Ph.d. i sundhedsvidenskab og forskningschef

Godt og informativt foredrag om sangens positive indvirkning på den enkeltes sundhed.”

 

Fra lægdsrulle til hæren og Søværnets arkiver

v/ Jørgen Green, Cand.jur.

Levende og interessant foredrag.#

 

Den jyske kystmilits i 1800-tallet

v/Rasmus Wichmann, Cand.mag. i historie

Foredragsholderen er velforberedt og meget grundig. Han taler desuden klart og tydeligt.
Konklusion: et godt foredrag om emnet.”

 

Mellem hammer og kors- en fortælling om asatro og kristendom

v/ Lars Christian Nørbach, Museumsdirektør, Nordjyllands historiske Museum

“Spændende fortælling om samfund og tro.”