Klimaet og fremtiden

Jesper Theilgaard, Klimaforsker, meterolog m.m,
27. november 2023 Kl. 19:00 Næstved Folkeuniversitet

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.
FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.
Spørgsmålene er mange og jeg vil give svar på de fleste.

Pris: 100,00
https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser-foredrag/?category=371&course=24613
Sted: Musikstalden, Grønnegades Kaserne og kulturcenter, Grønnegade 10, 4700 Næstved