Amtmændenes alsidige arbejde 1660 – 1970

Torben Albret Kristensen, Historiker, slægtsforsker
28. oktober 2023 Kl. 13:00 Næstved Folkeuniversitet

Amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970 Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle behandles af statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner. Afholdes i samarbejde med Slægtshistorisk Forening Gundborgsund.

Sted: Skovalleen 32A, 4800 Nykøbing