Ny struktur – anbefalinger fra arbejdsgruppe

Oprettet d. 23. juni 2017

En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeren er snart klar med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet. Det forslås bl.a., at Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges.

Den endelige rapport er ikke færdiggjort endnu, men et klart flertal i arbejdsgruppen anbefaler:

• At Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges.
• At de fire nuværende afdelinger i Aalborg, Aarhus, København og Odense samt Komitéstyrelsen videreføres som selvstændige enheder.
• At de lokale frivillige komiteer fortsat er tilknyttet en overordnet enhed, som kan bistå dem med administrativ hjælp m.v.
• At statstilskuddet fordeles efter en model, hvor enhederne forlods får et beløb pr. komité, de har tilknyttet, hvorefter de resterende midler fordeles efter en fordelingsnøgle, der afspejler gennemsnittet af enhedernes tilskud de seneste tre år (2014 – 2016). Fordelingen evalueres regelmæssigt, første gang i år 3.

Læs hele pressemeddelelsen fra Kulturministeriet her