Årsberetning 2021 / Holmegaard- Suså

Oprettet d. 3. januar 2022
Kategorier: Årsberetninger

Årsberetning 2021 fra Folkeuniversitetet Holmegaard – Suså

Det har været et særpræget år i Coronaens skygge. Foråret gik med at aflyse og flytte foredrag. Her havde vi stor glæde af vores tilmeldingssystem www.place2book. Dette system betaler automatisk indbetalte beløb på det enkelte foredrag tilbage. En stor hjælp.

Vores første gennemførte foredrag var et kunstforedrag om maleren Hans Friis. Det foregik på Fuglsang, hvor vi havde bestilt kaffe og kage, samt entré. Først hører vi foredraget med visning af billeder, og så går deltagerne på egen hånd i udstillingen. Dette har vi gjort gennem en årrække, og vi kan varmt anbefale denne model. Alle kan se og høre foredraget, og den enkelte kan dvæle ved billederne. Samtidig har man set udstillingen.

Efteråret starter med uddeling af vores programmer. Vi har valgt stadig at uddele programmet fysisk. Vi har nogle personer, som selv har tilbudt at dele ud i Næstved. Komitéen deler ud i nærområdet, og resten sendes. Så har vi vores hjemmeside www.hosu.dk, hvor programmet ligger og tilmeldinger foregår.

Vi kom fra start med nogle af forårets aflyste arrangementer. Det var op ad bakke. Typisk havde vi halvdelen af de deltagere, vi plejer eller færre. Nogle foredrag valgte vi at afholde med tab, da vi fandt det vigtigt at komme i gang. Et foredrag måtte aflyses.

Et foredrag havde vi lavet sammen med pensionisterne i Lærerkredsen, men også her gjorde Coronaens skygge sig gældende.

Det foredrag, som blev den store oplevelse, var foredraget Vild have med vilje med Hans Henrik Bruun. Dels fordi Komitémedlemmer havde fået kontakt til den lokale afdeling af Haveselskabet og til den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Det betød nye ansigter til foredraget.

Dels fordi Hans Henrik Bruuns indfaldsvinkel ikke var, hvordan tiltrækker vi flere sommerfugle og bier, men handlede om hele biodiversiteten med svampe, små organismer og frem for alt, at satse på planter, træer og buske, som er på vore breddegrader. For som han sagde, så kommer de tilhørende organismer også.

Han var god til at drage viden fra biodiversiteten i det åbne land ind i vores små haver, og gøre det klart for os, at vi gør det ligesom når vi  fodrer fuglene, helt for vores egen skyld. Der skal mere til for at redde biodiversiteten.

En af de udfordringer vi har, er at rekruttere nye medlemmer i Komitéen, og helst personer, som kan bruge it og sociale medier. Her kunne det være dejligt om andre har gode erfaringer med at rekruttere nye medlemmer.

Inger Damgaard,

Fmd. Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

21.12.21