Månedens anbefaling – september 2017

Oprettet d. 22. september 2017


Forsamlingshuset – fra politisk spil til fællesspisning v/ journalist Lotte Printz
Det var et vellykket arrangement med en god, engageret og vidende foredragsholder. Vi begyndte med fællesspisning i det gamle forsamlingshus, og efter foredraget fortalte forsamlingshusets bestyrelse om de spændende planer for at skabe et nyt samlingshus for egnens beboere. Alt i alt en rigtig god aften.


Ægtemand i overskud. Kriminalhistorie i slægtsforskningen v/ kriminalhistoriker Leif Sepstrup
Et virkeligt godt og underholdende foredrag – trods det drabelige emne. Leif er en inspirerende fortæller, der forstod at drage lidt paralleller til nutiden ind i historien, som jo faktisk fandt sted – i 1800-tallet”.


Arbejde og arbejdere i den midtjyske tekstilindustri v/ Museumsinspektør Kristine Holm-Jensen
Kristine fortalte grundigt om tekstilindustrien fra midt 1800-tallet og frem til 1980-erne. Et godt indblik i en udvikling, der tog fat i de fattige og tyndtbefolkede byer i midtjylland. Vi kom tættere på de mennesker, der blev en aktiv del af det nye samfund på heden.”


Mellemkrigstiden v/ lektor Conni og professor emeritus Martin Paldam
Det var et fint og indsigtsfuldt foredrag, som Martin Paldam holdt sammen med sin kone Connie Paldam. De supplerede hinanden glimrende idet Connie stod for det kulturelle, mens Martin stod for det økonomisk/politiske (som hovedregel), og der var en naturligt og fangende vekselvirkning mellem de to foredragsholdere/emner. Jeg fik flere positive tilbagemeldinger fra de deltagende efterfølgende.