Kulturministeriets Folkeoplysningspulje

Oprettet d. 20. november 2019
Kategorier: Fonde og puljer

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende indsatsområde:

Inddragelse af nye deltagere: Indsatsområdet retter sig imod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, f.eks. gennem projekter som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder. Projekterne skal have fokus på, at de folkeoplysende aktiviteter gøres mere relevante for flere borgere, og at folkeoplysningen kommer ud af sine vante omgivelser både geografisk f.eks. i nye lokalområder eller udforsker nye formater for folkeoplysningen.

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, organisationer og privatpersoner, der har et tidsafgrænset projekt, kan søge folkeoplysningspuljen.

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan ikke søges af offentlige myndigheder, institutioner eller lignende (eksempelvis kommuner, skoler og folkebiblioteker), men de kan godt indgå som samarbejdspartnere i et projekt.

Læs mere her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen-1/