Kulturministeriet nedsætter arbejdsgruppe

Oprettet d. 21. marts 2017

I marts 2017 varslede Kulturministeriet nye reforminitiativer, som blandt andet inkluderede Folkeuniversitetet. Nu har kulturminister Mette Bock nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet.

I pressemeddelelse fra Kulturministeriet udtaler kulturminister Mette Bock:
“For mig er det vigtigt, at kulturstøtten ikke bliver fastlåst. Der skal være plads til nye tanker og måder at arbejde på. Det gælder også for Folkeuniversitetet, som har et rigtig vigtigt formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetets struktur er meget kompleks, og der er behov for at se på den for at videreudvikle Folkeuniversitetet til gavn for borgerne. Derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe, som i den kommende tid vil se på mulighederne for at modernisere organiseringen af Folkeuniversitetet, så den bliver mere tidssvarende og mindre bureaukratisk.”

Arbejdsgruppens arbejde forventes at være færdigt i løbet af maj måned 2017.

Læs pressemeddelelsen og om arbejdsgruppen her