Artikel om Folkeuniversitetets strukturændring

Oprettet d. 24. marts 2017

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) bringer en artikel i deres nyhedsbrev om de nye strukturændringer for Folkeuniversitetet samt om den arbejdsgruppe, der er nedsat med henblik på at udarbejde et forslag til en ny struktur.

Artiklen, som blev bragt i nyhedsbrev fra DFS den 23. marts 2017, kan læses her