Månedens anbefalinger -maj 2023

Oprettet d. 19. juni 2023

Kemikalier i miljøet – hvor farlige er de?

V/ Lisbeth E. Knudsen, professor  KU, Inst. Sunhedsvidenskab

“Lisbeth Knudsen var med sin baggrund som professor en særdeles kyndig oplægsholder, der havde valgt at supplere med et indlæg fra den lokale vandforsyning.
Deltagerne blev opdateret på en meget aktuel debat om PFAS.”

 

Kan Beowulfkvadet og Rolf Krakes Sagas beskrivelse af historien om Beowulf findes i Lejres Landskab?

V/ Christian Kronow, lektor

“Ekskursion var tilrettelagt mere i detaljer end året før, med vægt på de ganske mange uafklarede spørgsmål, der knytter sig til de forskellige lokaliteters tilknytning til historiske begivenheder og arkæologiske og andre undersøgelser, der vanskeliggør en entydig tolkning af historiens gang i området og Beowulfsagnets tolkning i lyset af landskabets træk og udvikling. Oplæsning
fra Beowulfkvadet på strategiske steder i landskabet havde stor virkning på forståelsen. Det blev en lang vandring, men der sporedes ingen træthed blandt de 28 deltagere.”

 

Carsten Niebuhr og den arabiske rejse 1761 -1767

V/ Jørgen Bæk Simonsen, lektor Emeritus, dr.phil og tilknyttet Institut for Tværkulturelle Studier.

“Et fantastisk foredrag med en sprudlende foredragsholder. Vi tror jo i den verden vi lever i, at vi er verdensmestre til alt. Derfor er det så skønt at høre om, hvordan man i syttenhundredetallet
kunne udvælge ekspeditionsdeltagerne fra over store dele af Europa til rejsen til Arabien. Hvordan de blev sendt rundt i Europa for at uddanne sig til deres
specifikke opgaver, og hvordan de rejste rundt og modtog papirer fra Europa med nye
opgaver. Ja selv hvordan de klarede at få penge på de forskellige steder anvist af kongen. Det er også berigende at høre
om, hvordan deres forskning stadig kan bruges i dag. Tænk at Carsten Niebuhr lavede så akkurate aftegninger af indskrifter, at de kunne danne grundlag for afkodningen af ordlydens betydning. Dette foredrag kan meget anbefales.”

 

Ko – Næsten alt om verdens vigtigste dyr

V/Anton Raundahl, cand. scient i matematik og biologi

“Det var et fantastisk foredrag, som belyste så mange sider af menneskets forholde til koen. En dejlig gennemgang af myter omkring koen,
menneskets brug af koen, koen i maleriet. Her fik deltagerne mange aspekter af malernes bud på livet med køer. Bl.a. et billede af et yngre ægtepar på vej i engen med to køer og
madkurven, for nu skulle der slås græs, og næste billede en gammel morlille, som næsten ikke kunne løfte hammeren for at tøjre den udmagrede ko. Der var også billeder af vores
nutidige maler Allan Otte, som maler nutidens virkelighed. En tur rundt i verden for at se brugen af koen til erhverv og til fornøjelse. Vi oplevede, hvordan koens tis blev brugt i forskellige
produkter i Indien. Til slut handlede foredraget om køernes udledning af CO2 og metan kontra den menneskeskabte udledning af CO2. Deltagerne var meget medlevende i hele foredraget og det får den varmeste anbefaling fra os, der var til stede. Alvor, humor og eftertænksomhed.”

 

Rusland og omverdenen: et konfliktfyldt forhold i historisk perspektiv

V/ Jon Reinhardt-Larsen, ekstern lektor

“Meget interessant og veldisponeret foredrag! Kan klart anbefales.”