MÅNEDENS ANBEFALING – NOVEMBER 2018

Oprettet d. 23. oktober 2018

På baggrund af indsendte evalueringer af afholdte forelæsninger fremhæves løbende en række forelæsninger, som har fået særligt gode evalueringer med på vejen eller på anden vis kan fremhæves ud fra en betragtning om aktualitet, nytænkning, formidling m.m.:

 

Livets store temaer fortolket i musikken v/ Mag.art. i musikvidenskab. Leif V.S. Balthzersen

”Underviseren er rigtig, rigtig god. Foredraget var vel disponeret, indholdsmæssig meget lærerigt. Teknikken med lydfiler fungerede upåklageligt og de var meget instruktive.”

 

Nordlys og midnatssol v/ Professor Hans Kjeldsen

“God forelæser, der på en meget pædagogisk vis fortalte om fænomenet nordlys og de betingelser som skal være til stede, for at det fremkommer. Stor tilfredshed blandt deltagerne. En god aften.”

 

Dit livs historie v/ Professor Dorthe Kirkegaard Thomsen

“Underviseren var meget velformuleret og foredraget var veldisponeret. Underviseren gav meget gode svar på spørgsmål fra salen.”

 

Om 1. verdenskrigs afslutning i grænselandet i anledningen af hundreåret v/ fhv. generalkonsul, dr. phil. Henrik Becker-Christensen

“Foredraget var spændende og sagligt. HB-C fortalte i første del om 1. verdenskrig generelt med gode kort på Power Pointen, efter pausen gik han ind på følgerne i grænselandet: H. P. Hanssens rolle i opdelinger af afstemningszoner i Sønderjylland, de forskellige aktører i forbindelse med afstemningen og resultaterne i de forskellige sogne, også her med gode kort og billeder. Vi blev rustet til 1920!”