Månedens anbefaling – april 2018

Oprettet d. 15. januar 2018

Er modersmålet i fare? v/ mag.art. Ole Lauridsen
“Ole Lauritsen har vi oplevet som en meget interessant og inspirerende foredragsholder.
Vi havde et meget godt foredrag
.” 


Landsbyens udvikling 1850 – 1950 v/ dr.phil. Erland Porsmose
“Meget vidende forelæser og dygtig formidler. Tilhørerne meget lydhøre og spørgelystne .


Tid, Einstein og relativitetsteorien v/ professor Poul Henrik Damgaard
Fremragende og levende foredrag


Israel – et øjebliksbillede med perspektiver v/ journalist Hanne Foighel
“Fint, klart, bevægende, engageret, vidende.”


Dagligliv i Nordeuropas mest sikrede fængsel v/cand.theol. Jesper Dupont Birkler
“Meget oplysende og interessent foredrag. God formidler.