Vragekspedition til Østersøen

Christian Lemée, Arkitekt, marianarkæolog og skibshistorisk ekspert
16. januar 2024 Kl. 19:30 Ulfborg/Vemb Folkeuniversitet

I oktober 2022 stævnede arbejdsskibet SIMA, tilhørende JD-Contractor A/S ud fra den svenske havn Västervik på en fem dage lang ekspedition til Gotlands Dyb. Formålet med ekspeditionen, som var arrangeret af Gert Normann Andersen, var at undersøge og registrere tre velbevarede skibsvrag, som ligger næsten intakte på 150 meters dybde. Flere specialister deltog i ekspeditionen og lagde deres kompetencer i gennemførelsen af en undersøgelse af de tre skibe, som kan dateres til at være bygget i 1600- og 1700-tallet. Ved hjælp af undervandsrobotter og fotogrammetri blev det muligt at komme helt tæt på vragene og gennemføre en præcis registrering i næsten totalmørke på bunden af Østersøen. 
Arkitekt og marinarkæolog Christian Lemée, som deltog i ekspeditionen i egenskab af skibshistorisk specialist, vil fortælle om de fem dage ekspeditionen varede. Foredragets deltagere vil komme med ud og opleve livet ombord SIMA, få fortalt om metoderne og teknikken anvendt til undersøgelsen af skibene. Christian Lemée vil også præsentere de tre unikke skibsvrag og komme med de foreløbige konklusioner på undersøgelserne og et bud på hvilke skibe som blev studeret. 

Sted: Fiskeriskolen i Thyborøn