Vores fælles hav v. professor Stiig Markager, AU

Professor Stiig Markager
11. september 2023 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

.
Vores fælles hav har det dårligt. Hovedårsagen er årtiers alt for store udledninger af næringsstoffer, men en række andre faktorer presser også havet; overfiskeri, bundtrawling, råstofindvinding, dumpning af slam og klimaforandringer, for at nævne nogle. Med udgangspunkt i Lillebælt, vil jeg tage jer med ned under havoverfladen, og vise jer ruinerne af det der engang var et sundt økosystem. Vi gennemgår de mekanismer, som er årsag til den dårlige tilstand og de mulige løsninger. Til slut vil der være en åben diskussion af det natursyn og den politik, som har bragt os derhen, hvor Lillebælt er afgået ved døden, og hvad der skal til for at genoplive patienten.
Foredraget er en del af det landsdækkende arrangement: Folkeuniversiteternes dag.

Pris: 50,-
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg U107