Villemoes. En iværksætter- og dannelseshistorie i et vestjysk landbomiljø ca. 1860 -1960

Esben Graugaard, museumsinspektør emeritus dr. phil
28. oktober 2023 Kl. 14:00 Råsted Folkeuniversitet

Foredraget omhandler en historie om erhvervsmæssige og mentale nybrud i et miljø, der hidtil havde opsummeret generationer af vestjyske bønders erfaringer i kontinuitet. Villemoes èrnes virke og engagement afspejlede det danske landbrugssamfunds udvikling over en lang periode, hvor industrialiseringen kom til at præge produktionslivet.
Foredraget bygger på de hovedspor af aktiviteter, som Esben Graugaards bog om Villemoes slægten er forfattet over. En forskning som har været forankret på De kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.
Bogen er udgivet på Forlaget De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle