Vildere naturparker som svar på Danmarks naturkrise?

Idehistoriker, cand.mag. Rune Engelbreth Larsen
11. marts 2023 Kl. 10:00 Sønderborg Folkeuniversitet

Lørdag den 11.03. kl. 10:00-16:00 på Alsion.
På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug. Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i bund i EU – og derfor er der brug for at gentænke en dansk naturforståelse, der i højere grad tager udgangspunkt i naturens egne præmisser.
Hvorfor har dansk naturpolitik og naturforvaltning ikke standset den igangværende udryddelse af arter og den generelle naturforarmelse?
Denne dag kan du i ord og billeder blive klogere på den danske naturkrise og høre, hvorfor naturnationalparker kan være en del af løsningen på problemet. Konceptet “naturnationalpark”, der er opfundet af forelæseren, er under implementering 15 steder i Danmark, hvilket imidlertid også skaber debat om dyrevelfærd, hegn og sikkerhed, når man færdes blandt store dyr som vilde heste, bisoner og elge i danske landskaber.
Forelæser Rune Engelbreth Larsen er medlem af Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening og sidder i Etisk Råd.
I løbet af dagen kommer vi omkring følgende temaer:
• Danmarks naturkrise, og hvorfor nationalparkerne ikke har gavnet naturen
• Naturnationalparker og vildere dansk natur som løsning på naturkrisen
• Udfordringer i dansk natur: Dyrevelfærd og hegn
I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg afd.

Pris: 270 kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg