Vilde bier. Hvor lever de, og hvordan overlever de?

Hjalte Ro-Poulsen, Bibeskæftiget biolog. Ph.d. Post.doc på KU
11. april 2024 Kl. 19:00 Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

Vilde bier

Der er registreret næsten 300 arter af bier i Danmark med hver deres præferencer og krav til deres omgivelser. I det billedrige foredrag vil de vilde biers diverse levevis udforskes, heraf adfærd, blomsterrelationer og redestrategier samt vigtige levesteder i landskabet. Dette vil sættes i sammenhæng med hvad man kan gøre og ikke skal gøre for at forbedre de vilde biers vilkår og skabe levesteder i naturen, byen og haven. Hvad gør en blomst ”bi-venlig”, hvordan ser en optimal bi-rede ud?

Sted: Fensmark Præstegård Chr. Winthersvej 2, Fensmark 4684 Holmegaard