Vil de olympiske lege i Paris 2024 blive de ”politisk korrekte” lege?

Jørn Hansen, Professor emeritus
7. maj 2024 Kl. 19:00 Bjerringbro Folkeuniversitet

I 2024 er det 100 år siden, at de olympiske sommer-lege første gang fandt sted i Paris. Siden har legene ført en omtumlet tilværelse og ofte været udsat for hård kritik. Ikke desto mindre er de olympiske lege (OL) en af de få store historier fra det 19.århundrede, der har overlevet det 20. århundrede. Foredraget vil trække en række historiske linjer frem mod legene i 2024, hvor der vil blive fokuseret på legenes politiske historie, den Internationale Olympiske Komités forsøg på justeringer. Legacy (under hensyntagen til arv og eftermæle) er blevet et centralt begreb i forbindelse med tildelingen af værtskaber for OL. Det er ikke altid gået op i en højere enhed. OL i autoritære lande har set stor på udgifter og miljøhensyn, hvor vinter-OL i Sotji i 2014 og i Beijing 2022 er nogle af de dårlige eksempler. Sommer OL i London var lidt af en solstrålehistorie på trods af kolossale udgifter til sikkerhed. Legene i Rio de Janeiro i 2016 manglede den folkelige opbakning, mens OL i Tokyo blev covid 19-ramt og måtte udsættes et år, samtidig med at udgifterne løb løbsk. I Paris vil man forsøge at holde udgifterne nede ved hjælp af genbrug af faciliteter, og man satser hårdt på at tage legacy-begrebet alvorligt. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan legene vil løbe af stablen, men mon ikke en række problemer vil være tydelige, når vi når frem til sidst på foråret. Sikkerhed vil givetvis blive et af de helt store problemer i forbindelse med afholdelsen af legene i Paris – og vil blive et af de emner, der også tages op i foredraget.

Jørn Hansen har skrevet flere bøge om de olympiske leges historie og er professor emeritus i Idrætshistorie- ved Syddansk Universitet.

Sted: Gudenåhuset, Bjerringbro