Truslen om lokal oversvømmelse – hvor galt kan det egentlig gå i området omkring Limfjorden?

Laurtis Bernitt, Hydrauliker, civilingeniør i Vandbygning
12. september 2023 Kl. 19:00 Råsted Folkeuniversitet

Et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter er indsnævringen af Thyborøn Kanal. Projektet skal sikre den vestlige del af Limfjorden mod oversvømmelser. Oversvømmelser i hele den vestlige del af Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer, ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres. I stedet for mange lokale klimaløsninger arbejdes der på én markant og fælles klimasikring ved Limfjordens åbning mod vest ved Thyborøn Kanal.
Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden står bag projektet, der er en del af det EU-støttede klimatilpasningsprojekt ‘Coast to Coast Climate Challenge’. Der er udarbejdet dybdegående analyser af hvordan en indsnævring vil påvirke fjorden og biodiversiteten og der tages hensyn til klimaændringer, besejlingsforhold, miljøforhold og vandgennemstrømning i Limfjorden.
Anlægget består af to høfdeudvidelser ved Thyborøn Kanal, der indsnævres. Dermed reduceres indstrømning af vand ved storm fra vest og yder beskyttelse mod stormflod. Den udarbejdede rapport viser, at der er store samfundsmæssige gevinster ved at lave én fælles klimaløsning.

Flere datoer:
Truslen om lokal oversvømmelse - hvor galt kan det egentlig gå i området omkring Limfjorden? 12. september 2023 Folkeuniversitetscenteret Skæum Mølle, Skæum Møllevej 4, Vemb
Truslen om lokal oversvømmelse - hvor galt kan det egentlig gå i området omkring Limfjorden? 12. september 2023 Folkeuniversitetscenteret Skæum Mølle, Skæum Møllevej 4, Vemb
Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle