Tre kunstnersammenslutninger i Tyskland

Mag.art. Grethe Bay
25. september 2023 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

3 mandage: 25.09.; 02.10.; 09.10, kl. 17:30-19:15 på Alsion. Kursusgebyr: 270 kr.

25.09.: Berliner Sezession
Berliner Sezession var en tysk kunstnergruppering, grundlagt den 2. maj 1898. Kunstlivet i Berlin blev i slutningen af 1800-tallet styret af de konventionelle standardorganisationer, Die Königliche Akademie der Künste og den private forening, Verein Berliner Künstler samt den årlige censurerede Salon. Desuden havde akademidirektør Anton von Werner og kejser Wilhelm 2.
en betydelig magtposition. I 1898 indleverede maleren Walter Leistikow et stort
landskab til Salonen. Værket, der var langt de fleste øvrige værker overlegent, forkastedes på grund af kejserens mishag. Dette afstedkom det endelige brud med Verein Berliner Künstler, og Berliner Sezession blev en realitet i 1898. Maleren Max Liebermann var præsident og Walter Leistikow sekretær. Andre fremtrædende medlemmer var Lovis Corinth og Max Slevogt. Sammen med Liebermann repræsenterer de friluftsmaleriet og impressionismen i Tyskland.

02.10.: Die Brücke
Die Brücke var en kunstnersammenslutning af ekspressionister, der blev dannet i Dresden i 1905 af en gruppe arkitektstuderende. De stiftende medlemmer var Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff og Ernst Ludwig Kirchner, som var gruppens leder. Senere kom Emil
Nolde, Max Pechstein og Otto Mueller til. Gruppens mål var at bygge bro mellem traditionelt tysk
nyromantisk maleri og moderne ekspressionistisk maleri. Inspirationskilderne talte bl.a. Cézanne, Gauguin, van Gogh og Edvard Munch, ligesom gruppen var påvirket af kunst fra Afrika og Stillehavsområdet. Die Brückes kunstnere arbejdede med udgangspunkt i naturen, men mod naturen med kraftige, grelle farver og en forrevet linjeføring. Det personlige og oplevede var i fokus i kunsten. Motivvalget var det ensomme massemenneske, storbyjunglen, mennesket i naturen, portrætter og modelstudier.

09.10.: Der Blaue Reiter
Der Blaue Reiter var en kunstnersammenslutning, som i høj grad bidrog til skabelsen af den abstrakte kunst. Den havde ikke et specielt program men var en løs sammenslutning, der
organiserede udstillinger mellem 1911 og 1914. Initiativtagere til den første udstilling var Wassily Kandinsky, Gabriele Münter og Franz Marc, der sammen med August Macke var centrale
medlemmer. Malerne var i varierende grad påvirket af Jugendstil, kubisme, futurisme og folkekunst. Kendetegnende for malestilen var det frie eksperiment i en søgen mod at give form til følelser rettet mod det mystiske, en søgen mod et spirituelt udtryk via det maleriske sprog.

Pris: 270 kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg U107