Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.

Lars Christensen, ph.d. i historie
10. oktober 2023 Kl. 19:00 Odder Folkeuniversitet

De fleste har hørt om Svenskekrigene og stormen på København, hvor Frederik d. 3. udtalte, at ”Han ville dø i sin rede”. Men kun de færreste ved, at Danmark da var tæt på at blive udslettet af verdenskortet. Havde Karl d. 10. Gustav vundet, var det hans agt at dele Danmark op og indlemme den østlige del i Sverige, give Jylland til Englænderne og Fyn + Hertugdømmerne til Hertugen af Gottorp, hvis de ville gå i forbund med ham. Derved ville Danmark være opløst – men heldigvis vandt han ikke.

Sted: Odder Museum, Møllevej 3, 8300 Oder