Sorte huller og detektionen af gravitationelle bølger

Johan Fynbo, Professor ved Niels Bohr insituttet
26. februar 2025 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Sorte huller og detektionen af gravitationelle bølger. “Sorte huller” er ekstreme steder i Universet,
hvor tyngdekraften er ekstremt intens – så intenst, at selv lyset ikke kan undslippe. Den slags objekter blev
allerede foreslået som en slags bizar teoretisk mulighed allerede omkring år 1800, men den gang var der
næppe nogen, der kunne forestille sig, at sorte huller faktisk findes derude i verdensrummet. I 1960erne
opdagede man objekter, der ser ud til at være sorte huller. Tættere på vor tid, nemlig i 2016, målte man
første gang såkaldte “gravitationsbølger”. I foredraget vil jeg beskrive, hvordan udsendelsen af
gravitationsbølger hænger sammen med sammenstød af disse mærkelige objekter – sorte huller.

Arrangør: TFO og Fu. Kontakt: Susanne V. Knudsen, susanne.v.knudsen@gmail.com

Sted: VUC Mords-Thy Munkevej 9, 7700 Thisted