Søren Kierkegaards fødselsdag: Kierkegaard i eksistens og samfund

Ole Morsing, lektor emeritus i idéhistorie
5. maj 2024 Kl. 13:00 Råsted Folkeuniversitet

Æstetikeren, etikeren og den religiøse har forskellige livsanskuelser – siger eksistenstænkeren Kierkegaard. Men hvad betyder det i samfundsliv og hverdagsliv? Hvad betyder det i praksis i forhold til ansvarlighed, social handlen og ikke mindst i forhold til nutidens digitale virkelighed? Ole Morsing vil give nogle kierkegaardske svar, som inddrager både religion, filosofi, politik og det sociale.
Ole Morsing, lektor emeritus i idéhistorie, Aarhus Universitet. Foredragsholder og forfatter. Hans sidste bog om Kierkegaard: Kierkegaards samfundskamp – med livet som indsats (Klim 2022)

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle