Søren Kierkegaards fødselsdag: Kierkegaard i eksistens og samfund

Ole Morsing, lektor emeritus i idéhistorie
5. maj 2024 Kl. 13:00 Råsted Folkeuniversitet

Æstetikeren, etikeren og den religiøse har forskellige livsanskuelser – siger eksistenstænkeren Kierkegaard.

Men hvad betyder det i samfundsliv og hverdagsliv?

Hvad betyder det i praksis i forhold til ansvarlighed, social handlen og ikke mindst i forhold til nutidens digitale virkelighed?

Ole Morsing vil give nogle kierkegaaardske svar, som inddrager både religion, filosofi, politik og det sociale.

Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle