Sønderjysk søfarts historie

Mikkel Leth Jespersen
13. maj 2024 Kl. 18:00 Sydslesvigs Folkeuniversitet

Forfatter på tur med bogbussen: Mikkel Leth Jespersen om sønderjysk søfarts historie

Søfarten har altid spillet en stor rolle i vores region mellem Østersø og Vesterhav. Den 13. maj kan du høre historiker Mikkel Leth Jespersen fortælle om bl.a. Flensborg-skibenes vestindienhandel og overgangen fra sejl til dampmaskiner. Derudover kan du høre om, hvordan tobindsværket “Sønderjysk søfarts historie” blev til.

Fra de ældste tider har søfart spillet en stor rolle i Sønderjylland/Slesvig. Der er hav på begge sider, Østersøen i øst og Nordsøen med Vadehavet i vest.

Naturlig måde at færdes langs kysterne

Søfart har alle dage været en naturlig måde at færdes langs kysterne, og søfart har ført landsdelens indbyggere til andre kyster og langt ud i verden. I Historisk Samfund for Sønderjyllands tobindsværk Sønderjysk søfarts historie beskriver fem forfattere for første gang denne udvikling fra oldtiden til i dag.

Foredrag ved historiker Mikkel Leth Jespersen

Historiker Mikkel Leth Jespersen har redigeret bøgerne og skrevet afsnittet om 1800-tallet. I foredraget vil han fortælle om det store arbejde med bøgerne og stille skarpt på den periode, han selv har skrevet om. Det var tiden, hvor Flensborg-skibenes handel på Vestindien med sukker og rom toppede, og det var tiden, hvor skibene fra Aabenraa blev kendt i det meste af verden. Og endelig var det tiden, hvor sejlskibene blev afløst af damp. Måske søfartens allermest interessante tid.

Foredrag ved historiker Mikkel Leth Jespersen, næstformand i Historisk Samfund for Sønderjylland og tidligere Forskningsstipendiat på Dansk Centralbibliotek.

Fri entré. Tilmelding til Elsbeth Ketelsen, eup.ketelsen@gmx.de hhv. +49 4662 77 55 55.

 

Arrangeret i samarbejde med Sydslesvigs Folkeuniversitet, SSF Agtrup, SSF Sporskifte og Den danske Menighed i Sporskifte

Pris: Fri entré
https://www.dcbib.dk/arrangementer/foredrag-debat/forfatter-paa-tur-med-bogbussen-mikkel-leth-jespersen-om-soenderjysk
Sted: Agtrup Forsamlingshus (Westertoft 2, 25917 Agtrup/Achtrup, Tyskland)