Slægtsforskning i bondeslægter før landboreformerne

Erik Kann, Genealog, cand.mag. i Historie
1. april 2025 Kl. 19:00 Silkeborg Folkeuniversitet

Gennemgang af kildematerialet 1660- ca. 1750 om bønder. Arbejdet med bondeslagter i tiden før de store landboreformer i midten af 1700-tallet er på mange måder anderledes end i tiden efterreformerne. Krongodset og ryttergodset er stadig betydningsfulde faktorer i samfundsstrukturen, besiddelsesforholdene er i flere henseender anderledes, og det lokale administrative apparat kun udviklet e beskedent omfang. Kildemæssigt er tiden før midten af 1700-tallet knapt så righoldig, men stadig rigelig til, at man sagtens kan manøvrere med udbytte som slægtsforsker. Foredraget giver gennem praktiske vejledning i, hvordan du bedst griber slægtsstudierne an fra denne periode.

Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg