Skab overblik over dine fund

Peter Olsen, Folkeskolelærer med linjefag i historie
11. november 2023 Kl. 10:00 Bjerringbro Folkeuniversitet

Peter Olsen viser, hvordan man kan skabe overblik over sine fund, så man let kan overskue, om man er færdig, skal arbejde videre eller har afvist et match. Samtidigt vises, hvordan man med note-funktionen kan overføre viden fra ét match til andre match.

Et er at konstatere, at man har diverse aner fælles med de forskellige DNA-match, men nogle gange afslører DNA-testen også, hvis der er fejl i den anetavle, man har dannet ud fra oplysninger i kirkebøger og lignende kilder.
Et vigtigt redskab i jagten på overblik over matchene og deres indbyrdes relationer er AutoGruppering. Peter Olsen viser fordele og udfordringer ved værktøjet med eksempler fra egen DNA-slægtsforskning.
Afslutningsvis gennemgås teori omkring kromosomers to-delte strenge, og viser med eksempler, hvordan man kan anvende DNAPainters kromosom-kort

Sted: Odense