Rusland og omverdenen: et konfliktfyldt forhold i historisk perspektiv

Jon Reinhardt-Larsen, Ekstern Lektor
28. februar 2023 Kl. 19:00 Bjerringbro Folkeuniversitet
Sted: Gudenåhuset