Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt

Dr. phil. Mette Seidelin
4. november 2023 Kl. 13:00 Sønderborg Folkeuniversitet

Mette Seidelin, dr. phil, Rigsarkivet Odense: Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og
udøvende magt
Retsbetjenten er en fællesbetegnelse for de byfogeder, herredsfogeder og birkedommere, som før 1919
varetog den lokale politi- og domstolsforvaltning. Foredraget belyser retsbetjentens mangeartede opgaver
og præsenterer ved hjælp af eksempler, hvordan man kan bruge kilder fra retsbetjentene til at komme tæt
på sine aner.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Pris: 50 kr. for ikke-medlemmer ved indgangen
Sted: Multikulturhuset, Salen. Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg