Præsteembedet 1800-1933, ansættelsesforhold, gejstlige og administrative opgaver

Erik Nørr, seniorforsker, dr. phil.
29. september 2023 Kl. 17:15 Bjerringbro Folkeuniversitet

Præsterne havde mange funktioner ved siden sine gejstlige opgaver især inden for skole- og fattigvæsenet. Hvorfor blev præsterne brugt til disse opgaver, og hvilken betydning fik præsternes virke for de senere kommuner? Foredraget vil også fortælle om provsters og biskoppers opgaver, og om trykte og utrykte kilder.

Sted: Kysthotellet Grenå