Peter Sabroe “De fattiges værner og de riges ris”

Erik Voss, Lektor emeritus
17. april 2024 Kl. 19:00 Viborg Folkeuniversitet

Peter Sabroe: ”De fattiges værner og de riges ris”.
Forfatter og lektor emeritus Erik Voss, Kolding.
Agitatoren, journalisten og politikeren Peter Sabroe var indtil for få årtier siden kendt af de fleste danskere. Ved utrætteligt at kæmpe for alle de svageste i landet – børnene, de syge, ældre, soldater, dyr, roepolakker osv. – havde han før alle andre plantet ideen om velfærdssamfundet. Den blev så først realiseret et halvt århundrede efter hans alt for tidlige død i 1913.
Foredraget vil være baseret på Erik Voss’ bog om Peter Sabroe, der udkom i oktober 2022.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Viborg.

Sted: De Frivilliges Hus, L. St. Hans Gade 10-12, 8800 Viborg