Opfattelser af Universet fra Thøger Larsens tid til i dag

Holger Nielsen, Astronom og cand. scient.
22. april 2024 Kl. 19:00 Folkeuniversitetet i Lemvig

Digteren og amatørastronomen Thøger Larsen var i sin tid vidne til en voldsom ændring af astronomernes opfattelse af Universets opbygning. Bestod det blot af Mælkevejens milliarder af stjerner, eller fandtes der verdensøer uden for magen til?
I foredraget fortæller astronom og cand. scient. Holger Nielsen om den udvikling af vores viden om Universet, som er sket fra Thøger Larsens tid og frem til moderne opdagelser. I foredraget fortælles blandt andet om kilden til stjernernes energi, stjernernes livsforløb fra fødsel til død som hvide dværge, neutronstjerner eller sorte huller og et Univers, som efter et Big Bang udvider sig med større og større fart.

Sted: Biohuset, Lemvig