Øresund, de indre danske farvande og deres tilstand

Lasse Riemann, Professor ved Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, KU
26. september 2023 Kl. 19:00 Gribskov Folkeuniversitet

Der vil blive fortalt om Øresund og de indre danske farvande, og om de forhold der gør dem særlige. Om forurening og om hvad der skaber iltsvind. Endvidere vil der blive redegjort for den nuværende tilstand i vores farvande og diskuteret hvordan man kan opnå forbedringer.

Sted: Gilleleje Bibliotek