Nye arkæologiske udgravninger i Højer/Tønder-området

Anders Hartvig, Museumsinspektør
31. oktober 2024 Kl. 19:30 Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Gennem de seneste år er der foretaget omfattende gade- og kloakrenoveringer i Højer og Tønder. I forbindelse med disse anlægsarbejder har det ved arkæologiske undersøgelser været muligt at tilføje en mængde ny viden om de to byers udvikling og topografi.

Foruden det spektakulære fund af resterne af den stenbyggede havn i Tønder blev der som noget nyt fundet spor efter den tidlige del af Tønder i 1200-tallet i form af en serie grøfter og stolpehuller. Grøfterne afløste hinanden og var forholdsvis dybe og brede. Hvad grøfternes funktion var, er endnu usikkert.

Sted: Museum Sønderjylland, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder