“Mandø for sjælen”

Knud Bunde Nielsen, Tidligere sognepræst, cand.theol.
18. april 2024 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Kulturhistorisk billedforedrag, ”Mands Minde Overvejelser” i relation til udstillingen i Kunsthal Jens
og til den i forbindelse med ferniseringen 16/3 2024 viste dokumentarfilm ”Før Stormen” om Mandø.

Foredraget fortæller med udgangspunkt i egen families hjemstavn på Mandø om øens udvikling
fra søfarts-til landbrugsø med 200-300 beboere og frem til den ø med 27 beboere, man møder i filmen ”Før Stormen”.
Livet på øen gennem tiderne beskrives gennem fortællinger om søfolks, bønders, præsters og andet godtfolks liv. Ligesom naturen, i særdeleshed havet, der mere og mere synes præget af de globale
Klimaforandringer, bliver genstand for overvejelser.

Arrangører: Byklyngen Hurup Thy – Kunsthal Jens og FU. Kontakt ettrupgaard@gmail.com

Sted: Kunsthal Jens, Bredgade104, 7760 Hurup