Magtens mennesker- statsministerportrætter

Kamma Overgaard Hansen, Ph.d.
7. oktober 2024 Kl. 19:30 Viborg Folkeuniversitet

Alvorlige eller smilende. Siddende eller stående. Nøgternt realistiske eller modernistisk halvabstrakte. I aftenenes foredrag zoomes der ind på det 20. og 21.århundredes statsministre. Hvem var de og hvem malede dem? Og hvilke historier, holdninger og kunsthistoriske traditioner er fulgt med, når den afgående statsminister har valgt sin portrætmaler?

Sted: Regionshuset i Viborg, Indgang C ved Tingvej