Løgstrup og Sløk – venskab og kampe

Ole Morsing, idehistoriker, lektor, AU
18. april 2024 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

3 torsdage: 18.04.; 25.04.; 02.05. kl. 17:30-19:15 på Alsion, lokale U105..

Løgstrup og Sløk – venskab og kampe
Ved idéhistoriker, lektor emeritus, Ole Morsing, Aarhus Universitet
K.E. Løgstrup (1905-1981) og Johannes Sløk (1916-2001) har begge været indflydelsesrige tænkere fra 1940’erne og frem til i dag. De beskæftiger sig begge med livets store problemer i alt fra det enkelte menneske til Gud. Løgstrup mener, at ethvert ansvarligt menneske må tage udgangspunkt i det vilkår, at livet og verden altid allerede er skabt. Sløk mener helt modsat, at verden er blind, noget rod og at mennesket skal søge og spørge som en fremmed i en verden, det ikke hører hjemme i.
Der er tale om to store selvstændige tænkere, som har meget forskellige opfattelser af mennesket, kristendommen og verden. Men måske skal der ikke vælges imellem dem, måske skal noget samtænkes – eller måske skal der leves med modsigelserne.
Over tre forelæsninger vil deres tænkning blive konfronteret og diskuteret.

1. Torsdag den 18. april 2024 kl. 17.30-19.15. Moderne teologer eller gamle tanker i nye klæder
a. Introduktion til Sløk og Løgstrup og mit personlige forhold til dem.
b. Sløks og Løgstrups forståelse af kristendommens historie og deres egen historiske rolle.
c. Begrundelser for at læse Sløk og Løgstrup.

2. Torsdag den 25. april 2024 kl. 17.30-19.15. Fra et venskab og fællesskab i eksistensfilosofien til en ”ikke-angrebspagt”
a. Sløks og Løgstrups velkommen og farvel til Tidehverv
b. Et venskab bliver til et fjendskab og en pagt
c. Konfrontation i 1979-80 på trods af pagten

3. Torsdag den 02. maj 2024 kl. 17.30-19.15. Absurd tro eller suveræne livsytringer
a. Metafysik?
b. ”Du store hulske! Der er alt for lidt agurkesalat”. Sløk om det absurde
c. De suveræne livsytringer. Løgstrup
d. Kærligheden får det sidste ord – et fællesskab trods alt?

Pris: 300,- kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg