Laura fra Thisted

Professor emerita Birgitte Possing, Gentofte
8. marts 2023 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

En af Danmarks første og mest magtfulde industrier og fonde, Carlsberg Bryggeri og Carlsbergfondet, har hidtil været fortalt som historien om et værk, bygget og skabt af én mand. Det har nu vist sig ikke engang at være den halve sandhed. Carlsbergs succes som tværfagligt forbillede i erhverv, arkitektur, kunst, kultur og mæcenvirksomhed var nemlig skabt gennem et enestående samarbejde mellem ham og hans begavede og handlekraftige hustru Laura Jacobsen, der stod som det centrale bindeled i det europæiske videnskabsnetværk, de byggede deres værk op om. Uden hende havde vi ikke haft Carlsberg.
Birgitte Possing fortæller historien om, hvordan det lykkedes J.C. Jacobsen at styre sit eftermæle, så vi først nu har fundet ud af, at han ikke var alene om æren.

Sted: Museum Thy