Kunstig intelligens

Professor, ph.d. Sine Nørholm Just m.fl.
31. oktober 2024 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

Kunstig intelligens
3 torsdage: 31.10.; 07.11.; 14.11. kl. 17:30-19:15 på Alsion.

31.10.: Professor Sine Nørholm Just, RUC: Kan vi bruge AI etisk?
Med de igangværende udviklinger indenfor kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) møder vi både nye og gamle forhåbninger, ligesom den frygt, der melder sig, heller ikke er ukendt. Visionerne om et teknologiunderstøttet økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt samfund står i grel kontrast til de dystopiske forestillinger, som vi kender dem fra film som The Matrix og The Terminator.
De modsatrettede forestillinger er uproduktive, fordi de risikerer at stå i vejen for en mere nuanceret debat om, hvad de øjeblikkelige udfordringer og potentialer egentlig er. Hvordan kan vi bruge AI etisk og til hvad? Hvilke etiske dilemmaer er forbundet med dens udvikling og anvendelse? I oplægget her afdramatiseres historien om AI, så vi hverken taler om verdens frelse eller ødelæggelse, men derimod om konkrete og allerede eksisterende problemer og muligheder.
Vi skal særligt se på de ressourcer, menneskelige og naturlige, der anvendes i træningen af AI. Og vi skal se på de etiske kodekser, der allerede eksisterer, samt den lovgivning, der er på vej. Dermed kan vi tage nuanceret stilling til, hvornår og hvordan vi kan bruge AI etisk.

07.11.: Professor Kristoffer Laigaard Nielbo, AU: AI afkodet
Dette oplæg giver indsigt i hvad kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence, AI) er, hvordan den allerede bruges på en række vigtige samfundsområder (f.eks., industri, forskning og privatliv) og hvordan den vil forandre en række sektorer (f.eks., undervisning, sundhed, underholdning). Fokus vil særligt være på AI-teknologi, der ‘lærer’ og ‘forstår’ sprog (f.eks ChatGPT). Vi kaster et kritisk blik på centrale begreber (f.eks. sprogmodel, modeltræning) og vi diskuterer fordele og udfordringer ved AI. Emnerne anskueliggøres gennem eksempler hentet fra verden omkring os.
Deltagere vil få indsigt i hvordan AI-modeller virker og hvordan de trænes – ligesom de vil erhverve en finmasket fornemmelse for såvel fordele som ulemper knyttet til teknologien. I forlængelse vil deltagerne opnå en grundforståelse for de afgørende sikkerhedsovervejelser enhver anvendelse af AI-redskaber bør kalde på. Herved klædes deltagerne på til at forholde sig til AI-teknologi i hverdagen på forsvarlig vis.

14.11.: Lektor, ph.d. Helene Ratner, DPU: AI og uddannelse. Det pædagogiske aspekt
Værktøjer som ChatGPT har gjort generativ kunstig intelligens (AI) til allemandseje, hvilket har skabt både fascination og frygt i uddannelsesverdenen. På den ene side fremhæves AI som en kilde til kreativitet, personaliseret læring og teknologiforståelse. På den anden side er der tale om etisk komplekse teknologier, der potentielt kan underminere den dybdegående forståelse og kritisk tænkning. Oplægget introducerer til forholdet mellem kunstig intelligens og uddannelse i et historisk og aktuelt perspektiv – og sætter fokus på nødvendigheden af at tænke dannelsesaspektet ind, når kunstig intelligens gør sit indtog i uddannelsesverdenen.

Pris: 300,- kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg