Jungs psykologi: Psykens strukturer

Preben Grønkjær, mag.art. i idéhistorie
4. marts 2024 Kl. 19:00 Råsted Folkeuniversitet

Psykens strukturer
I denne første af 3 forelæsninger præsenteres Jungs forestillinger om, hvordan menneskets psyke er organiseret.
Hans ideer om det personlige og det kollektive ubevidste, komplekser og arketyper, skyggen og
anima/animus, selvet m.fl. giver mulighed for at orientere sig i besværlige tanker og følelser.

Flere datoer:
Jungs psykologi: Psykisk lidelse og terapi 11. marts 2024 Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Jungs psykologi: Individuation 18. marts 2024 Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle
Sted: Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle