Inspirerende fuglesang i litteraturen og musikken – 3 foredrag med oplæsning og fællessang

Bjarne Bo Jensen og Ole Hannibal
24. januar 2023 Kl. 19:15 Skive Folkeuniversitet

TILMELDING TIL SERIEN (280 kr.) NEDERST PÅ DENNE SIDE

 (I stedet for hele serien kan du tilmelde dig hver af de tre enkelte aktiviteter for 120 kr. stykket. Klik på aktivitetens markerede titel nedenfor for nærmere information og tilmelding)

 

Fugle som inspiratorer i litteraturen og musikken – med oplæsning og fællessang

Ved Bjarne Bo Jensen, Ornitolog, og Ole Hannibal, korleder

 

Fuglene har igennem tiderne inspireret forfattere og komponister. Men hvordan opfatter fuglene selv deres ytringer? Og hvordan omformes fuglesang til lyrik og komposition.

Foredragene vil være en fortsættelse af efterårets ”Fuglenes ABC”, hvor det først og fremmest vil omhandle den fascination, påvirkning og inspiration af forfattere og komponister som fuglene igennem tiderne har udøvet.

Ornitologen Bjarne Bo Jensen vil give talrige eksempler fra litteraturen, både prosa og lyrik, og fra musikken, både fra vokalmusik og instrumentalmusik, og i forskellige genrer. Der vil ligeledes blive givet eksempler på fuglenes forekomst i skabelsesmyter og religion. Spørgsmålet er som nævnt, hvordan fuglene selv opfatter deres ytringer. Er det måske også kunst for dem? I det mindste tyder nyere forskning på, at der er mange fællestræk i de neurofysiologiske mekanismer, som mennesker og fugle bruger til at opfatte f.eks. musik og fuglesang.

Men vi vil også vende problemstillingen om og få belyst, hvordan forskellige lyriske traditioner og især musikkomposition ’omformer’ fuglesang indenfor forskellige musikalske traditioner. Ole Hannibal, forh. lektor i musik ved læreruddannelsen og korleder, vil behandle emnet fuglesang og komposition, og samtidig stå for aftenens fællessang.

 

Tirsdag d. 24. februar 2023, kl. 19.15-21.00:    Bjarne Bo Jensen: Fugle som inspiratorer til prosa og lyrik

Fuglene indgår i vor dagligdag, bevidst eller ubevidst. De er der overalt, og i alle forskellige miljøer, hvor de er med til at skabe stemninger, fiskerihavne med skrigende måger, aftenstemninger med syngende solsorte og sangdrosler, efterårsstemninger med flokke af sorte kragefugle, kogleri fra nattergale i lune forårsnætter. Alle disse stemninger, kombineret med fuglenes evner til at flyve, har lyrikere og prosaister igennem tiderne udnyttet til at skabe rammer omkring deres fortællinger. I foredraget vil jeg fremdrage eksempler fra både dansk og udenlandsk litteratur, og de mytiske fortællinger, som er grundlaget for de fleste religioner.

 

Tirsdag d. 31. januar 2023, kl. 19.15-21.00:    Bjarne Bo Jensen: Fugle som inspiratorer til musik

Om foråret er sangen en integreret del af fuglenes liv, den har betydning for deres succes, hvor der en benhård konkurrence om at synge bedst og mest tiltrækkende på hunnerne. Fuglenes melodiske og musikalske evner, har inspireret komponister igennem tiderne, helt fra renaissancen og op til vor egen tid. I foredraget vil der blive givet eksempler på komponister og musik som direkte eller indirekte har fundet inspiration hos fuglene. Musik er en af menneskets fremmeste kunstarter, men kan der drages paralleller imellem vor kunstopfattelse og fuglenes egen opfattelse af deres sang, og er et af emnerne der vil blive diskuteret.

 

Tirsdag d. 14. februar 2023, kl. 19.15-21.00: Ole Hannibal: Komposition og fuglesang med efterfølgende fællessang.

Ole Hannibal fortæller om komposition og berører emnet fuglesang. Sammen med Bjarne Bo Jensen og Mogens Petersen har han valgt ”fuglesange” fra den danske sangskat, som vi synger som fællessange med Ole Hannibal ved flygelet.

 

Alle tre arrangementer afholdes kl. 19.15-21.00 i Salen på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes vej 14, 4000 Roskilde.

 

Om foredragsholderne:

Bjarne Bo Jensen er Cand. Scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU). Efter at være gået på pension, har han beskæftiget sig fuld­tids med ornitologi, undervist på aften­skole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning. Bjarne har en hjemmeside, ”Fuglehånd­bogen på Nettet” (http://fuglehaandbogen.dk), som indeholder de­taljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som for eksempel fugletrækket, ynglebio­logi og udviklingshistorie.

Ole Hannibal har en lang undervisningserfaring fra bl.a. Holbæk Seminarium og Roskilde Katedralskole. Han dannede i 1980 Roskilde Studiekor med udgangspunkt i elever fra katedralskolen. Gennem 25 år stod han i spidsen for koret, der bl.a. modtog Roskilde Amts Musikpris, deltog i projektet Margrethefjorden i 1996 og gav koncerten sammen med pianisten Ole Koch Hansen og bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen.

Pris:: 280 kr. for alle tre foredrag og fællessang. Du kan i stedet tilmelde dig hver af de tre enkelte aktiviteter for 120 kr. stykket. Klik på aktivitetens titel ovenfor for nærmere information og tilmelding.

For nærmere information om foredragene og fællessangen skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699, eller Mogens Petersen, mg@snegon.com, 4012 7280.

 

Pris: 280 kr. for alle tre foredrag
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/58/
Sted: Roskilde Bibliotek