Hvad troede de på

Sidsel Eriksen, Lektor, Kbh. Uni, Saxo-Instituttet
4. oktober 2024 Kl. 17:15 Bjerringbro Folkeuniversitet

Foredraget tager udgangspunkt i min undersøgelse af den sociale og folkelige bevægelser i Danmark og Sverige, som er publiceret i Scandia. Tidskrift för historisk forskning. I artiklen forsøger jeg at følge forskellige inspirationer fra udlandet til de religiøse vækkelsers hærgen over forskellige dele af landet i 1800tallet. Ét af foredragets teser er, at den angloamerikanske vækkelsesreligiøsitet slog langt kraftigere igennem i Sverige end i Danmark og at dette forhold kan forklare en del af forskellene mellem svensk og dansk kultur langt op i tiden.

Sted: Kysthotellet Grenå