Hvad er et menneske – synet på mennesket i tænkning ,tro og forskning

Christian Friis, cand.mag, foredragsholder
17. november 2024 Kl. 13:30 Nysted Folkeuniversitet

Den filosofiske antropologi er tænkningen om menneskets væsen og væren. Består mennesket af sjæl og legeme, har det fornuft og fri vilje, er det godt eller ondt, er det skabt eller formet af evolution, er mennesket en art på linje med andre arter, eller er det noget ganske exceptionelt?

Det klassiske menneskebillede dannes i antikken og videreføres i senantikken og den middelalderlige teologi. Den nyere tids filosofi byder på nye vinkler, og endelig er det klassiske menneskesyn blevet stærkt udfordret af nybrud inden for moderne discipliner.

Tag med på en tur gennem tænkning, tro og forskning, gennem filosofiens idealer, teologiens dogmer, psykologiens teorier og videnskabens hypoteser for at undersøge, hvad mennesket gennem tiderne har tænkt om mennesket.

Sted: Nysted Sognehus, Østergade 24C,4880 Nysted