Hvad den gamle protokol kan berette. Det lokale demokratis fødsel i 1840èrne i Hillerslev-Kåstrup sogne

Knud Holch Andersen, cand mag, forfatter og tidligere gymnasielektor
25. januar 2024 Kl. 19:30 Thisted Folkeuniversitet

Hvad den gamle protokol kan berette om det lokale demokratis fødsel
Med udgangspunkt i en bevaret protokol fra det første valgte sogneråd i Hillerslev Pastorat vil foredraget belyse samspillet mellem sogneråd og det amtslige og statslige bureaukrati i den sene enevældes offentlige sektor, dvs. skolevæsen, jordmodervæsen, fattigvæsen og sogneveje. Dertil kommer sognerådets og sogneboernes rolle i krigen 1848-51. Foredraget åbner for et usædvanligt kig ind i hverdagslivet i Hillerslev og Kåstrup sogne i 1840erne.

Sted: Konfirmandstuen, Hillerslev Præstegård, Skovstedvej 4,7700 Thisted