Hurups historie og Jens Søndergaard

Villy Dall, Forfatter og journalist
10. juni 2024 Kl. 19:30 Thisted Folkeuniversitet

Om Thybanens og dermed Hurups historie og om Jens Søndergaard – hans liv, hans inspiration og hans samtid

Sted: Hotel Thinggaard, Jernbanegade 5,7760 Hurup