Hedens hovedpersoner

Christian Ringskou, Museumsinspektør, ph.d., team historie
10. oktober 2023 Kl. 19:00 Silkeborg Folkeuniversitet

Hedens hovedpersoner Cand.mag. Christian Ringskou fortæller om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortælles om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpel liv i lyngens brune land; skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse; spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter; og købmanden, der blev Skjerns første borger. Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen afsluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.

Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg