Grundlæggende DNA-teori

Kirsten Sanders, cand.jur.
11. november 2023 Kl. 09:15 Bjerringbro Folkeuniversitet

Kirsten Sanders gennemgår grundlæggende teori om nedarvet DNA og forklarer, hvordan en DNA-test kan anvendes til at afgøre, hvem man er biologisk beslægtet med; herunder hvordan man ud fra tal og data kan finde ud af, hvor nært eller fjernt man er beslægtede med sine DNA-match, og hvem de fælles forfædre kan være.
Dernæst vises de fordele, der kan være ved at danne sig et overblik over ligheder og forskelle mellem DNA-slægtsforskeren og DNA-matchet, før man leder efter de fælles aner.
Til sidst gennemgås teori om trianguleret DNA, og viser med eksempler, hvordan de triangulerede segmenter kan anvendes til at udrede slægtskab ved DNA-match, der ikke har noget slægtstræ knyttet til deres profiler.

Sted: Odense